››

עורכת דין רוית בן-עמי עוז - מומחית בדיני תעבורה

סירוב בדיקה

סרוב לבדיקת שכרות, על פי חוק, קיים איסור מוחלט לסירוב בדיקת נשיפה, דם או שתן [עבירה לפי ס 62(3) לפקודת התעבורה]. נהג המסרב לבדיקה רואים אותו כמי שנהג בשכרות והו

להערכת סיכוייך מיידית

להערכת סיכוייך צור קשר עכשיו עם עו"ד תעבורה רוית בן-עמי עוז

סירוב בדיקה

סרוב לבדיקת שכרות

ס' 64ד לפקודת התעבורה קובע כי:
"סירב נוהג ברכב...... לתת דגימה לפי דרישת שוטר כאמור באותו סעיף, יראו אותו כמי שעבר עבירה לפי סעיף 62 (3)." 

על פי חוק, קיים איסור מוחלט לסירוב בדיקת נשיפה, דם או שתן [עבירה לפי ס' 62(3) לפקודת התעבורה]. נהג המסרב לבדיקה רואים אותו כמי שביצע נהיגה בשכרות והוא צפוי לעונשים הקבועים בס' 39 לפקודת התעבורה: פסילת רישיון למשך שנתיים – מינימום, שלילה על תנאי, קנס, התחייבות ובמקרים קיצוניים העונש יכול לכלול אף רכיב של מאסר בפועל.

המדובר בסוגיה משפטית מורכבת המתבססת על חזקה משפטית לפיה מי שמסרב לביצוע בדיקת נשיפה יחשב כשיכור.

הבעיה נעוצה בעובדה שגם אם לא הצליח הנהג לבצע את הבדיקה, ותהא הסיבה אשר תהא לכך, גם אם היא מוצדקת: כגון אסטמה וכד', הרי שהחוק יחול עליו וניתן יהיה להאשימו בסירוב בדמות של הכשלת הבדיקה.

העונש על נאשם אשר הורשע בעבירה של סירוב לביצוע בדיקת ינשוף, על פי חוק, לא יפחת משנתיים פסילה

הפן המשפטי:
ישנן למעשה שתי בדיקות המבוצעות לצורך גילוי שרידי אלכוהול בדם:
[קיימת בדיקה נוספת לגילוי שרידי סם והיא בדיקת שתן, אך היא פחות שכיחה]. 
א. בדיקת ינשוף באמצעות נשיפה – לשוטר יש סמכות לעצור אותנו לצורך בדיקת נשיפה, גם ללא חשד סביר לביצוע עבירה. 
ב. בדיקת דם – בדיקה זו מונחת לפתחו ושיקול דעתו של השוטר. במידה וביקשת ביוזמתך כי תבוצע לך בדיקת דם השוטר רשאי לעשות כן. יודגש, משטרת ישראל לא ממהרת לבצע דרישה זו של נהגים לאור מספר סיבות, כשהעיקרית בהן היא הסיבה הכלכלית. במידה והינכם חשים בצורך לבצע בדיקת דם אנא דרשו זאת מהשוטר היה ולא יסכים [וסביר וכך יהיה], וודאו כי דבריכם נרשמים בדו"ח התשאול ו/או כל מסמך משטרתי אחר, וזאת על מנת ליצור תיעוד לאשר התחרש שכן לדרישה לביצוע בדיקת דם קיימת משמעות משפטית בהמשך ההליך בבית המשפט.

מותר לשוטר לדרוש לבצע בדיקת דם לגילוי אלכוהול רק כאשר יש לשוטר חשד סביר כי הנהג שיכור או שהוא מעורב בתאונת דרכים.

טיפ חשוב – עם סיום ההליכים בפני השוטר ושחרורכם סעו בדחיפות לבית חולים קרוב ובצעו בדיקת דם – פעולה זו חשובה ויש בכוחה לשפוך אור ולשנות את המצב המשפטי עד כדי מניעת פסילת רישיונכם. כמו כן מומלץ להיוועץ בעורך דין תעבורה מיידית.

מה יחשב כסרוב?
היה ומייחסים לכם עבירה של סירוב, אל תאמרו נואש שכן קיימת תקווה משפטית. 
המחוקק הורה לשוטר כי: 
"שוטר הדורש מנוהג רכב או מממונה על הרכב לתת לו דגימת נשיפה, דגימת שתן או דגימת דם, לפי הוראות סעיף זה, יודיע לו את מטרת נטילת הדגימה, יבקש את הסכמתו, ויסביר לו את המשמעות המשפטית של סירוב לתת דגימה, כאמור בסעיף 64ד."

משמעות האמור לעיל היא כי שוטר הדורש מנהג לתת לו דגימת נשיפה או דגימת דם צריך להודיע לנהג הנבדק מהי מטרת הבדיקה, לבקש את הסכמתו ולהסביר לו את המשמעות המשפטית של סירוב לבדיקה – במידה והשוטר הבודק לא יעשה כן, הרי שתעמוד לנהג הגנה טובה בהמשך ההליך.

כמו כן, על השוטר להזהיר את הנהג בפני המשמעויות המשפטיות של סירוב לבדיקה. 

אם כן, המשטרה מחויבת להסביר לנו שמותר לנו לסרב לבצע בדיקה אבל אם אנחנו לא מסכימים אנחנו צפויים להיות בחזקת שיכורים ואת המשמעויות החוקיות שיש לכך. בצורה ברורה, בשפה מובנת ובאופן שאינו משתמע לשני פנים.

חשוב להדגיש כי בעבר היה נדרש קיומו של חשד סביר לצורך בדיקת נשיפה. היום, דרישה זו בוטלה וסירוב לביצוע כאמור יהיה שווה ערך לנהיגה.

החוק מאפשר לבתי המשפט לתעבורה להתייחס לנהג אשר הואשם בסירוב והורשע כאל מי ששכרותו הוכחה, בין היתר בשל העובדה כי מי אשר סרב לביצוע בדיקת ינשוף/דם, הוא נהג אשר סבור כי בדיקתו תגלה שכרות ברמה העולה על המותר על פי חוק. 

גם אם נעניתם לדרישת השוטר ונתתם דיגמה של נשיפה אך יחד עם זאת המכשיר לא נתן תוצאה ו/או נרשם כי "נפח נשיפה אינו מספיק" – די בכך כדי להאשימכם בעבירה של סירוב.

על כן, מאחר ולעיתים תכופות מואשמים נהגים בעבירה של סירוב כאשר יש להם סיבות מוצדקות לאי ביצוע בדיקה או אי הצלחה בבדיקת נשיפה וסיבותיהם שמורות עימם [כגון מחלות נשימה]  מומלץ לפנות לעו"ד תעבורה אשר ידע כיצד לנהל את קו ההגנה ולמזער את חומרת הענישה עד כדי ביטול כתב אישום במקרים הנכונים.

פסקי דין header-image

05/04/2012

המשך...
מאמרים מהתחום header-image

יש לכם בעיות משפטיות בנושא תעבורה?

דיני תעבורה הם גם עיסוק במשפט פלילי. מעבר על החוק בתחום התעבורה עלול לגרום גם לעונשים האופייניים לעולם המשפט הפלילי. נעש

המשך...

חומרת עבירת אי מתן זכות קדימה

בדיני תעבורה, ישנו חוק הקובע מתי חלים הכליים למתן זכות קדימה, על מי הם חלים ואיך לבצע אותם. באמצעות חוקי התעבורה, ניתן ל

המשך...