››

עורכת דין רוית בן-עמי עוז - מומחית בדיני תעבורה

עבירות נפוצות

עבירות נפוצות, להלן ולנוחיות הגולשים באתר, מצ"ב רשימה [לא סגורה] של עבירות תעבורה נפוצות שהסנקציה עליהן הינה הגשת כתב אישום וזימון לבית משפט:

להערכת סיכוייך מיידית

להערכת סיכוייך צור קשר עכשיו עם עו"ד תעבורה רוית בן-עמי עוז

עבירות נפוצות

להלן ולנוחיות הגולשים באתר, מצ"ב רשימה [לא סגורה] של עבירות תעבורה נפוצות שהסנקציה עליהן הינה הגשת כתב אישום וזימון לבית משפט:

1. הפרעה וסיכון לתנועה [נסיבות מחמירות] – גרימת הפרעה וסיכון לתנועה בכך שהרכב הוחנה על נתיב נסיעה, בניגוד לתקנה 71(1) לתקנות התעבורה. 

2. אי מתן זכות קדימה להולכי רגל [נסיבות מחמירות] – נהגתה ברכב הנ"ל ובהתקרבך למעבר חצייה, לא אפשרת להולכי רגל שחצו במעבר להשלים את החצייה בבטחה, תוך קרבה מסוכנת של רכבך להולך הרגל בניגוד לתקנה 67(א) לתקנות התעבורה. 

3. אי מתן זכות קדימה לרכב הבא מימין בצומת שלא הוצב בו תמרור  - נהגת ברכב הנ"ל ובהגיעך לצומת, לא נתת זכות קדימה לכלי רכב שבא מימינך בניגוד לתקנה 64(א)(1) לתקנות התעבורה. 

4. אי מתן זכות קדימה בפנייה שמאלה – נהגת ברכב הנ"ל ובפנייתך שמלה בצומת לא נתת זכות קדימה לרכב אחר שבא ממולך והיה קרוב לצומת, בניגד לתקנה 64(א)(2) לתקנות התעבורה. 

5. אי מתן זכות קדימה לרכב בדרך סלולה – נהגתה ברכב הנ,ל ויאת מדרך עפר לדרך סלולה, ולא נתת זכות קדימה לרכב המתקרב בדרך הסלולה, בניגוד לתקנה 64(א)(3) לתקנות התעבורה.

6. אי מתן זכות קדימה להולכי רגל לפני עלייה לע המדרכה או על שול הדרך – נהגת ברב הנ"ל ויצאת מחצרים/מדרך גישה לבית/מתחנת דלק/מתחנת שירות/ממקום חנייה לכלי רכב/ממקום אחר שאינו דרך, ובעת שנכנסת לדרך לא האטת ולא נתת זכות קדימה להולכי רגל לפני שעלית על המדרכה/שול הדרך, בניגוד לתקנה 64(ב)(1) לתקנות התעבורה. 

7. אי מתן זכות קדימה לרכב הנע בכביש ביציאה מחצרים – נהגת ברכב הנ"ל ויצאת מחצרים/מדרך גישה לבית/מתחנת דלק/מתחנת שירות/ממקום חניה לכלי רכב/ממקום אחר שאינו דרך, ובעת שנכנסת לכביש לא האטת ולא נתת זכות דימה לכלי רכב שנסעו בכביש והמתקרבים באותו כביש, בנגיוד לתקנה 64(ב)(2). 

8. עבירות מהירות – ראה פירוט מורחב באתר זה תחת הרובליקה "עבירות מהירות", מהירות מופרזתמצלמות מהירות.

9. חוסר שליטה ברכב  - נהגת ברכב הנ"ל במצב השולל ממך את השליטה ברכב, בניגוד לתקנה 26(4) לתקנות התעברה. 

10. נהיגה בקלות ראש – נהגת ברכב הנ"ל בקלות ראש בכך ש... בניגוד לסעיף 62(2) לפקודת התעבורה. 

11. עבירות מפגש עם מסילת ברזל – אי עצירה לפני המפגש כשהמחסום נע/אי עצירה לפני המפגש בהתקרב רכבת/אי עצירה לפני המפגש כשלידו תמרור עצור.  

12. עבירות עקיפה – עקיפה שהדרך לא פנויה, בניגוד לתקנה 47(ד) לתקנות התעבורה; עבירה של עקיפה בראות לקויה או כששדה הראייה חסום או מוגבל, בניגוד לתקנה 47(ה)(2) לתקנת התעבורה; עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצו, בניגוד לתקנה 47(ה)(5) לתקנות התעבורה. 

13. פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך [נסיבות מחמירות] – נהגת ברכב הנ"ל ופנית פניית פרסה ובכך סיכנת עוברי דרך, בניגוד לתקנה 44(א) לתקנות התעבורה. 

4. עבירות נהיגה בשכרות /תחת השפעת סמים/סרוב - ראה פירוט מורחב באתר זה תחת הרובליקות המתאימות. 

15. אי מתן זכות קדימה – נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרות ב-36 [מתן זכות קדימה] המוצב בדרך לפניך, בכך שלא נתת זכות קדימה לרכב אחר הנכנס לצומת מכביש אחר או הבא אל הצומת, בניגוד לתקנה 64(ג) + 22(א) לתקנות התעבורה. 

16. אי ציות לתמרור ב-37 "עצור" – נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרות ב-37 המוצב בדרך בכיוון נסיעתך, בכך שלא עצרת את רכבך לפני ו העצירה /במקום בו ניתן לראות את התנועה בדרך החוצה, בניגוד לתקנה 22(א) ו- 64(ד) לתקנות התעבורה. 

17. אי ציות לתמרור ב-37 צומת (עצור ותן זכות קדימה) – פסילה מנהלתית – נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור ב-37 המוצב בדרך בכיוון נסיעתך, בכך שלא עצרת את רכבך לפני הכנסך לצומת ולא נתת זכות קדימה לכלי הרכב הבא או הנכנס אל הצומת, בניגוד לתקנה 64(ד)+22(א) לתקנות התעבורה. 

18. אי ציות לתמרור ב-37 צומת (מתן זכות קדימה) – פסילה מנהלתית – נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור ב-37 המוצב בכיוון נסיעתך, בכך שאף עצרת את רכבך, לא נתת זכות קדימה לכלי רכב הבא או הנכנס אל הצומת, בניגוד לתקנה 64(ד)+22(א) לתקנות התעבורה. 

19. נהג חדש ללא מלווה – נהג חדש הנוהג ברכב מנועי, למעט טרקטורון, טרקטור, אופנוע, בשלושת החודשים הראשונים מיום שניתן לו רשיון נהיגה, ללא מלווה במושב לצידו [מלווה כדין הוא מי אשר בעל רשיון נהיגה לאותו סוג רכב 5 שנים לפחות ובן 24 ומעלה או בעל רשיון נהיגה לאותו סוג רכב 3 שנים ולפחות בן 30 ומעלה], בניגוד לסעיף 12א1 לפקודת התעבורה.

20. נוהג חדש שטרם מלאו לו 21 שנים שהסיע יותר משני נוסעים וללא מלווה כדין – בהיותך נהג חדש שטרם מלאו לך 21 שנים הסעת ברכב הנ"ל יותר משני נוסעים ללא מלווה כדין, בניגוד לסעיף 12א2 לפקודת התעבורה. 

21. תוקף רשיון נהיגה פקע ועברו למעלה מ- 6 חודשים מיום פקיעת תוקפו  - עבירה לפי סעיף 10(א) לפקודת התעבורה.

22. נהיגה ברכב על ידי בלתי מורשה לנהיגת רכב מאותו סוג כולל בלתי מורשה בכלל – עבירה לפי סעיף 10(א) לפקודת התעברה וסעיף 38(1) לפקודת התעבורה.

23. תוקף רשיון רכב פקע בתקופה העולה על שישה חודשים – נהגת ברכב/הרשית לאחר לנהוג ברכב הנ"ל, כשרשיון הרכב גע בתקופה העולה על שישה חודשים, בניגוד לסעיף 2 לפקודת התעבורה. 

24. אי ציות להוראות שוטר – נהגת ברכב הנ"ל ולא ציית להוראות שוטר במדים/שוטר שהזדהה על ידי הצגת תעודת מינוי ולא צייתת לאות שסימן לך, בניגוד לתקנות 23(א)(1) או 23(א)(2). 

25. אי ציות הולך רגל להוראות/אות של  שוטר במדים – לא צייתת להוראות/אות של שוטר במדים שהורה לך..... בניגוד לתקנה 23(א)(1).

פסקי דין header-image

05/04/2012

המשך...
מאמרים מהתחום header-image

יש לכם בעיות משפטיות בנושא תעבורה?

דיני תעבורה הם גם עיסוק במשפט פלילי. מעבר על החוק בתחום התעבורה עלול לגרום גם לעונשים האופייניים לעולם המשפט הפלילי. נעש

המשך...

חומרת עבירת אי מתן זכות קדימה

בדיני תעבורה, ישנו חוק הקובע מתי חלים הכליים למתן זכות קדימה, על מי הם חלים ואיך לבצע אותם. באמצעות חוקי התעבורה, ניתן ל

המשך...